Říjen 2017

Říjen

28. října 2017 v 16:03
Obklopeni hvězdami
ruku v ruce šli tichou nocí.
Hukot moře slyšeli za jejich zády.
Na cestu jim svítil měsíc,
když se vraceli domů liduprázdnou ulicí.